Castiga un voucher de 100 euro pentru cumparaturi pe Zapatos

27 Februarie 2024
de catre ATTITUDE Geo

Art.1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei “Castiga un voucher de cumparaturi in valoare de 100€ pe Zapatos!“ (in cele de urmeaza „Promotia" sau „Campania"), este S.C. Boutique Mall S.R.L., cu sediul în CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, București, Ilfov, avand cod unic de inregistrare 29479700, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/15220/21.12.2011,  in continuare orice referire la acestia se va face sub numele de "Organizatorul" ori simplu "Zapatos".

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul www.zappatos.ro

Zapatos isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.zappatos.ro sau pe pagina de Facebook a site-ului.

Art. 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, Zapatos acordă 100 de Vouchere in valoare de 100 euro in conditiile prevazute la art. 3.1. Perioada concursului este cuprinsa intre 01.03.2024 - 07.03.2024.

2.2. Premiile vor fi prezentate și livrate participanților câștigatori în urma tragerii la sorți din data de 25.03.2024. Tragerea la sorți va fi efectuata prin intermediul site-ului random[.]org și vor participa toate persoanele care au comandat produse in valoare de minim 100 lei.

Valoarea minima a cumparaturilor nu trebuie sa includa taxele de livrare.

2.3. Premiile vor fi acordate în maximum 14 zile calendaristice de la data anunțării câștigătorilor. Comenzile trebuie sa ramana valide, nu intra in concurs comenzile cu status de retur.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierile frauduloase, prin frauduloase intelegandu-se: adresa de email lipsa, adrese de email ne-valide, adrese de email temporare, folosite doar pentru a participa la concurs etc.

2.5 Premiile nu se pot schimba cu contravaloarea lor în bani.

2.6 Premiile constau in: 

100 de vouchere in valoare de 100 euro.* (500 lei / 200 lv / 40.000 ft / 2500 czk / 100 euro valoarea nominala a voucherului)

* Voucherul nu se poate cumula cu alte vouchere existente in site. Daca suma voucherului nu este integral utilizata, aceasta se va pierde fara a o mai putea utiliza la o viitoare comanda. Voucherul este valabil pana la data de 31 august 2024.

**Produsele alese folosind voucherul acordat nu pot fi returnate. Daca totusi clientul doreste returnarea unuia sau mai multor produse, valoarea lor nu va fi restituita in bani si suma respectiva se va pierde. 
 Produsele alese folosind voucherul acordat se pot schimba in cazul nepotrivirii de marime. 
In cazul in care la modelul ales nu exista disponibilitate pe marimea dorita pentru schimb clientul poate opta pentru un alt produs cu valoare egala. 
Daca totusi clientul doreste un produs cu valoare mai mare, acesta va suporta diferenta de cost produs. 
 In cazul care clientul alege un produs cu valoare mai mica, acesta pierde diferenta de pret sau alege inca un produs achitand diferenta aferenta (la fel ca in situatia de mai sus – alegerea la schimb a unui produs cu valoare mai mare). 
In toate situatiile : Taxele de schimb sunt in grija clientului.

2.7. La tragere vor fi extrase si zece rezerve, astfel incat daca unul sau mai multi castigatori refuza premiile sau in urma verificarilor reiese ca acestia incalca regulamentul, premiile vor merge catre participantii extrasi ca rezerve.

2.8. Fiecare participant are dreptul la un singur premiu. In cazul in care un participant este extras a doua oara, premiul sau va merge catre o rezerva.

2.9. Castigatorii vor fi anuntati telefonic si prin email. Castigatorii care nu raspund in decurs de 7 zile sau refuza premiul, pierd dreptul la a revendica ulterior acest premiu. In acest caz, premiul se duce catre una dintre rezerve.

Art. 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1. Esti inscris automat la concurs cu fiecare comanda plasata in perioada promotionala  (01.03.2024 - 07.03.2024) prin intermediul magazinelor noastre web din: Romania, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Croatia, Italia, Slovenia, Polonia, Slovacia, Cehia, Spania, Franta, Portugalia, Estonia, Letonia, Moldova, Germania.

Prin inscrierea la Campanie fiecare participant, persoana fizica, garanteaza:

-ca are peste 18 ani;

-ca are domiciliul sau rezidenta (chiar temporara) in una din tarile participante

-ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) ai Organizatorului.

b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);

c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

d. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Boutique Mall SRL

3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte vouchere sau campanii promotionale.

3.4. Premiile sunt nenominale si netransmisibile intre persoane fizice si/sau juridice.

3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.6. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiu, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a premiului.

3.7. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de premiu, fara alte despagubiri sau plati.

3.8. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

Art. 4. Perioada, locatia si modul de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura astfel: - prin intermediul magazinelor noastre web din tarile enumerate la punctul 3.

4.2. Orice utilizator care a achiziționat produse in valoare de minim 100 lei in perioada 01 martie 2024 - 07 martie 2024, intra automat in tombola cu o sansa. 

 Sansele sunt acordate dupa cum urmeaza:

O comanda, care contine produse in valoare de minim 100 lei, fara taxele de livrare se califica cu o sansa. 

Mai multe comenzi plasate si ridicate, mai multe sanse de castig,

Art. 5. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

5.1 Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul Zapatos

5.3. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. si 6.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art. 6. Litigii

6.1. Eventualele litigii aparute intre Zapatos si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, București Ilfov in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

Art. 7. Dispozitii finale

7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

7.2. Zapatos isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul Zapatos aferent tarii respective sau pe paginile de Facebook ale site-ului.

7.3. Zapatos isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

7.4. Zapatos isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

7.5. Zapatos nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

7.6. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

7.7. Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a premiului.

c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiului castigat si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

7.9 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

7.10. Organizatorul:

a. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu premiul oferit, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu premiul oferit, indiferent de natura acestor prejudicii;

7.11. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri: - pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei; pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului la internet datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campaniei;

7.12. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ceea ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea premiului.

Organizator, S.C. BOUTIQUE MALL SRL

Comment-uri

Nici o recenzie găsită

Scrie o recenzie